Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz reguły dotyczące prywatności serwisu
arango ikona

Polityka prywatności

Informacje ogólnearango ikona

Nasz serwis szanuje prywatność swoich Użytkowników, przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zbieranie danych o naszych Użytkownikach ograniczamy do minimum niezbędnego do świadczenia usług na wysokim poziomie. Nie udostępniamy danych osobowych naszych Użytkowników osobom trzecim, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na nas na mocy obowiązującego prawa.

Wymagane informacje i wykorzystanie danych osobowycharango ikona

Dane Użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dostęp do nich ma jedynie niewielka liczba uprawnionych osób.

Ujawnianie danych osobowych innym podmiotomarango ikona

Firma Arango przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem przepisów prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Bezpieczeństwoarango ikona

Arango nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

Arango nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Polityka "Cookies"arango ikona

Po to, by lepiej realizować nasze usługi strona stosuje "cookies", niewielki plik tekstowy, który będzie przechowywany w komputerze Użytkownika i odczytywany tylko i wyłącznie przez nasz serwis internetowy. "Cookies" w żadnych wypadku nie zawiera danych umożliwiających identyfikację indywidualnego użytkownika.

Pozostałe informacjearango ikona

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce.

Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Arango wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. Arango nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.